Oyggjatíðindi

Lýðarsvegur 19

188 Hoyvík

 

Tlf: 314411

Teldupostur: oyggjat@olivant.fo

Portræt af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt gennem 25 års politiske virke

Af Formandskabet for Inatsisartut:

Josef Motzfeldt kan markere dagen den 26. maj 2012 som dagen hvor han for 25 år siden første gang blev valgt til Landstinget.

Det er en pæn andel af den samlede Hjemmestyreperiode og sidenhen selvstyreperioden.

Josef Motzfeldt blev valgt første gang i 1987, hvor han var opstillet og valgt for Inuit Ataqatigiit i sydkredsen, som det hed dengang. Dengang kunne der vælges 27 mandater til Landstinget som udgjordes af de såkaldte 23 kredsmandater og 4 tillægsmandater.

Inuit Ataqatigiit gik ved valget i 1987 fra 3 medlemmer af Landstinget til 4 medlemmer. Josef Motzfeldt indgik som Landsstyremedlem for Handel, Trafik og Erhvervsuddannelser efter valget i 1987 i den nye koalition, der bestod af partierne Siumut og Inuit Ataqatigiit. Kolalitionen blev imidlertid ophævet den 8. juni 1988 hvorefter Siumut dannede regering alene. Det hører også med til historien om hans 25 års politiske virke, at han havde en orlovsperiode fra Landstinget fra marts 1988 til marts 1991 og blev genvalgt til Landstinget ved Landstingsvalget 5. marts 1991.

Josef Motzfeldt sad ligeledes i Nuuk Kommunalbestyrelse i perioden 1989 til 1993.

I 1994 blev Josef Motzfeldt Formand for partiet Inuit Ataqatigiit og sad i 13 år som formand for partiet. Josef Motzfeldt arbejdede som formand for sit parti bevidst på at sikre en tilfredsstillende generationsskifte i partiet og trak sig som formand for partiet ved landsmødet i maj 2007 for at give stafetten videre til yngre kræfter.

Gennem årene i Landstinget nåede Josef Motzfeldt at sidde i mange udvalg herunder i Finansudvalget, Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, Revisionsudvalget, Skatte- og afgiftsudvalget, Miljøudvalget, Kultur og Uddannelsesudvalget, Landbrugsudvalget, Vestnordisk Råd, Nordisk Råd, FNs generalforsamling. Ligesom Josef Motzfeldt har siddet i Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer samt Nunafonden. Josef Motzfeldt har ligeledes været formand for en lang række af de udvalg han har siddet i, som på denne vis har givet Josef Motzfeldt et stort indblik og viden omkring samfundet over de 25 år.

I 1999 blev Josef Motzfeldt igen Landsstyremedlem for Økonomi og Handel og sad som Landsstyremedlem frem til 2007 med undtagelsen af en periode fra 2002 til 2003.

I perioden 2003 til 2007 var Josef Motzfeldt Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender og Nordisk samarbejdsminister. Ud over den politiske varetagelse af denne særlige kombination af tunge ressortområder såsom Skat, Finanser og Udenrigsområdet, havde Josef Motzfeldt været den politiske banebryder i arbejdet for at sætte Grønlands Udenrigspolitik i helt nye rammer.

Grønland fik med Josef Motzfeldts landsstyremedlemsperiode i tiden 2003 – 2007 cementeret de udenrigspolitiske muligheder for Grønland indenfor Grundlovens rammer. Denne praksis blev knæsat ved konkrete aftaler mellem Hjemmestyret og den danske stat. Her var særligt Igaliko aftalen, om fornyelsen af forsvarsaftalen mellem Danmark og USA fra 1951 banebrydende, hvor Grønland for første gang var medunderskriver i aftalen mellem Grønland, Danmark og USA.

Josef Motzfeldt iværksatte i samme periode et særligt aktivt udenrigspolitisk program, herunder varetagelsen af formandskabet for OLT lande. Samtidigt med hans indsats på det udenrigspolitiske område fik han også som Landsstyremedlem for Finanser iværksat gennemgribende reformer og moderniseringer af den grønlandske samfundsstruktur og tilpasset økonomien til fremtidens Grønland, hvor samfundsøkonomiens afhængighed af bloktilskuddet også blev nedbragt.

Josef Motzfeldt har ud over sit politiske virke for Hjemmestyret og Selvstyret et omfangsrigt netværk indenfor musikken, kunsten og litteraturen i både Skandinavien, Færøerne og Island som også giver inspiration til det politiske daglige arbejde.