Begyndte hvidvaskningen ikke i Føroya Banka på Færøerne?!

MUNDGODT: Og var det ikke langt før skandalen om hvidvask i Estland?!

Var det ikke Den Danske Bank, som var den største aktionær i Føroya Banka?!

Dengang "PRESSEN" holdt kæft, skrevet af journalist, Dan Klein:

I dokumenterne, som banken sendte til Landsstyret iht. skibskandalen, kan vi læse, at banken i 1982, kunne dokumentere, at ligge inde med garantier for lån, samt støttelån på 10 prosent, endvidere lå banken inden med 10% af egenkapitalen, sum svarede til realprisen.

Men i 1987, rammer skandalen. Selskabet, Global Cemical Tankers, er på vej til at gå ned. I brev til selskabet er banken pludselig ikke så skråsikker mere, ved ikke noget som helst.
Banken skriver til selskabet 3. marts 1987:

“Banken kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig konkret om spørgsmålet ang. Garanti for aktiekapitalen, da vi ikke har set den seneste tegningsliste, ligesom vi ikke er bekendt med, hvorledes den endelige konstruktion af selskabet ser ud... “

I § 19-undersøgelse af denne og andre skandaler fra den tid findes der oplysninger, som bekræfter, at to navngivne højtstående personer havde vidnet falsk om, at Landsstyret vidste alt om, at egenkapitalen ikke var til stede i de projekter, som var blevet godkendt.

Selv om kriminalbetjent, Hesselholdt, undersøgte, og fandt ud af, at disse oplysninger var falske, og at de falske vidneforklaringer, kun havde det formål, at slippe banken fra ansvaret, og derved holde hånden under en åbenlys kriminel handling, så gik banken fri. Landsstyret kunne ikke få medhold i retten, da man vidste, at talen var om svig.

Den dom står endnu og troner i mod himmelen, sum den eneste sandhed, selv om alle på Færøerne ved, at dommen er det rene gale´Mathias.

Anklagemyndigheden, dommerstanden, samt advokater, revisorer og Taks, vidste, at projektet var falsk, da man behandlede dokumenterne.

Den rygende pistol var og er et dokument, som tilsiger, at lån på flere 10 tals millioner, ikke skulle betales tilbage med andet en 1 (en) D´MARK i seks rater.

Med dette dokument stjal man 150 millioner fra den færøske landskasse.

Denne og andre ulovligheder fandt sted, og findes fremdeles sted på Færøerne. Men vi skal lægge mærke til, at det er med den danske stats velsignelse, da både anklagemyndighed, og dommerstand, har givet sin velsignelse til den skandale, som bliver påvist her.

Der blev rejst civil straffesag i mod journalisten, som afdækkede skandalen tidligt i forløbet, Dommeren dømte journalisten 30 dage i fængsel, Landsretten fulgte trop.

Man var efter journalisten i mange år. Til sidst lykkedes det, at rejse en offentlig straffesag i mod ham, for at citere en navngiven kilde. Det var tydeligt, at her handler staten i mod bedre vidende. Det var samme dommer, som anmelder journalisten, sum havde dømt ham til fængsel i 30 dage.

Det var i denne straffesag, at anklagemyndigheden, dommerstanden, og advokater, lagde den dom på 30 dages fængsel under straffesagen, som derved garanterede 60 dages fængsel til journalisten.

For at det ikke skulle være løgn, var det samme dommer, som dømte journalisten, og anmeldte ham for at citere en anden navngiven person, og som til sidst også lavede en aftale i retten i mellem Taks og personerne bag selskabet, som gik fri af en straffesag, da den garanti man havde udnyttet, blev takseret som en gave.

Skattevæsenets advokat kom i retten uden en påstand for at give plads til den inhabile dommers armbevægelser. Hans tidligere dom i mod journalisten, skulle forsegles og skjules for eftertiden.
Hos Taks (Skat) var der dengang kun eg person, som holdt på, at sagen med den ene D´mark skulle undersøges, som straffesag, men han var alene om sine betragtninger. Det viser hvor rodfæstet kriminaliteten er på Færøerne i denne og andre straffesager.

Anklagemyndigheden arbejder i øjeblikket med at undersøge en anden sag, hvor et pengeinstitut er involveret. Der er ikke mange, som tror på, at anklagemyndigheden går ombord i den sag, som mange tror bliver lagt ind i skabet med de mange "lig", som heller ikke fik nogen reel behandling.

Nedenfor vil jeg lægge link ind, således, at man kan se hvor alvorlig situationen i virkeligheden er.

------------------

Her er link til relaterede- og skandaler, som igen og igen griber ind i vores hverdag, som den værste virus nogensinde, mens "vogterne" sover, da de har en anden opfattelse af hvordan, og af hvem, en skandale skal og bør præsenteres af. I hvert fald ikke af en autodidakt journalist efter mere end 30 år. Andre er ligeglade, bara afsløringerne kommer frem i lyset:

Den rygende pistol: http://www.oyggjatidindi.com/avduking+danski+staturin+var+vid+i+coverup.html

Her stjæler man 60 millioner, og bruger en opbrugt bevilling to ganga: http://www.oyggjatidindi.com/irflanid+sum+i+veruleikanum+var+eitt+ran.html

Her bliver en kvinde snydt for millioner, med velsignelse af pengeinstitutter, skifteretten, samt dommere, advokater og andre. Dokumenter viser, at sagen aldrig er blevet realitetsbehandlet: http://www.oyggjatidindi.com/brellbitin+2+hjunarskilnadur+fekk+onga+realitetsvidgerd+i+skiftiraettinum.html